Reimagine Projects Around Ireland
Reimagine Projects Around Ireland

Fieldwork

Hometown Architect

Hometown Architect

Each Hometown Architect project brings together community groups and an architect with a local connection to engage with residents to enhance the shared built environment for all.

Hometown Architect will run for two years, with an open call for projects each year. Project proposals must align with the Government of Ireland’s Town Centre First Policy but should focus on issues of particular concern or opportunity for the town in question. The Town Centre First Policy aims to promote the regeneration of town and village centres across Ireland and to create town centres that function as viable, vibrant and attractive locations for people to live, work and visit.

In 2023, five projects were selected by a panel of experts through the open call. Each of the Hometown Architect projects received €10,000 in development funding, as well as practical support under the IAF Reimagine placemaking programme.

The selected projects are:

  • a masterplan solution for a cluster of vacant buildings in Tipperary town;
  • a visionary blueprint for Lisdoonvarna, Co Clare that’s rooted in the spa town’s heritage of wellbeing, by Pritzker Prize-winning architect and Lisdoonvarna native Shelley McNamara of Grafton Architects, together with the skill-sharing not-for-profit Common Knowledge, co-founded by Harrison Gardner, presenter of the RTÉ television series ‘Build Your Own Home’;
  • a pathway for making ‘The Granite City’ of Aughrim, Co Wicklow more accessible for all ages and abilities;
  • a whole-community vision for the sustainable development of the historic planned market town of Belmullet, Co Mayo;
  • a one-stop shop for bringing the community of Tuam, Co Galway together to address the issue of vacancy within the town.

 

Read the full announcement.

Click on the name of each town (above) for further information about their project and a recording of their Reimagine Café presentation on work in progress.

The call for Hometown Architect 2024 projects is now open. Apply by 19 January.

Subscribe to the Irish Architecture Foundation newsletter for updates and further opportunities.

Hometown Architect is part of the Irish Architecture Foundation’s Reimagine programme, which aims to connect communities with architects to co-design and improve their local built environment. The Reimagine programme believes that local insight and tacit knowledge from all stakeholders are integral to developing solutions for our urban spaces, fostering a sense of agency, ownership, and pride among participants.

Funded by the Arts Council and Department of Rural and Community Development, with additional support to the Irish Architecture Foundation from the Department of Housing, Local Government, and Heritage. This project aligns with the national Town Centre First policy, which aims to revitalise towns across Ireland, building and sustaining vibrant town centres where communities can flourish.

Hometown Architect Web 1920 x 1080

Ailtire Baile Dúchais

I ngach tionscadal in Ailtire Baile Dúchais tugtar grúpaí pobail le chéile le hailtire atá bainteach leis an gceantar áitiúil le plé a dhéanamh le cónaitheoirí ann chun cur leis an timpeallacht thógtha chomhchoiteann ar mhaithe le cách.

Beidh Ailtire Baile Dúchais ar siúl go ceann dhá bhliain agus beidh glao oscailte ar thionscadail gach bliain. Caithfidh tograí ar thionscadail a bheith ag teacht leis an mbeartas ‘Tús Áite do Lár an Bhaile’ de chuid Rialtas na hÉireann, ach ba chóir dóibh díriú ar cheisteanna atá ag cruthú imní nó ar dheis áirithe don bhaile mór atá i gceist. Is é is aidhm leis an mbeartas ‘Tús Áite do Lár an Bhaile’ ná lár bailte móra agus sráidbhailte ar fud na hÉireann a athnuachan agus a fhorbairt ina n-áiteanna inmharthana, bríomhara, tarraingteacha – áiteanna a mbeidh daoine in ann cónaí agus saothrú iontu agus a mbeidh daoine sásta cuairt a thabhairt orthu.

Rinne painéal saineolaithe cúig thionscadal a roghnú in 2023 bunaithe ar an nglao oscailte. Fuair gach ceann de na tionscadail ar Ailtire Baile Dúchais €10,000 de mhaoiniú forbartha, chomh maith le tacaíocht phraiticiúil faoi Reimagine, clár comhfhorbartha áite Fhoras Ailtireachta na hÉireann.

Is iad seo a leanas na tionscadail ar éirigh leo:

  • máistirphlean le haghaidh braisle d’fhoirgnimh fholmha i mbaile Thiobraid Árann;
  • gormchló físeach i gcomhair Lios Dúin Bhearna, Contae an Chláir, é fréamhaithe in oidhreacht an bhaile spá don fholláine, deartha ag an ailtire Shelley McNamara ó Grafton Architects arb as Lios Dúin Bhearna di agus a bhfuil Duais Pritzker buaite aici, in éindí le Common Knowledge, an comhlacht seachbhrabúsach roinnte scileanna arna chomhbhunú ag Harrison Gardner, láithreoir na sraithe teilifíse ar RTÉ ‘Build Your Own Home’;
  • cosán le go mbeidh rochtain níos fearr ag daoine ar gach aois agus cumas ar Eachroim i gContae Chill Mhantáin, ‘Cathair an Eibhir’;
  • fís an phobail uile le forbairt inbhuanaithe a dhéanamh ar Bhéal an Mhuirthead, an baile margaidh pleanáilte stairiúil i gCo. Mhaigh Eo;
  • ionad uileghnó le pobal Thuama i gCo. na Gaillimhe a thabhairt le chéile ann chun dul i ngleic le ceist an fholúis ar an mbaile mór.

Is féidir an fógra iomlán a léamh anseo.

Osclófar an glao ar thograí do 2024 i mí na Samhna 2023.

Más mian leat eolas a fháil ar an deis seo agus deiseanna eile, níl le déanamh ach clárú le haghaidh nuachtlitir Fhoras Ailtireachta na hÉireann.

 

Ailtire Baile Dúchais mar pháirt de chlár Reimagine ó Fhoras Ailtireachta na hÉireann, arb é is aidhm leis pobail a chur i dteagmháil le hailtirí lena dtimpeallacht thógtha áitiúil a dhearadh agus a fheabhsú le chéile. Creidtear i gclár Reimagine go bhfuil an-tábhacht ag baint le léargas áitiúil agus eolas neamhinste a fháil ó gach páirtí leasmhar má táimid le fuascailtí a fhorbairt dár spásanna uirbeacha agus spiorad gníomhaithe, úinéireachta agus mórtais a chothú i measc rannpháirtithe.

Tá an tionscadal á mhaoiniú ag an gComhairle Ealaíon agus ag an Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail, agus faigheann Foras Ailtireachta na hÉireann tacaíocht bhreise ón Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta, leis. Tá an tionscadal seo ag teacht leis an mbeartas náisiúnta ‘Tús Áite do Lár an Bhaile’, arb é is aidhm leis lár bailte móra ar fud na hÉireann a athbheochan chun lár bailte a fhorbairt agus a chothú ina mbeidh rath agus bláth ar na pobail iontu.

Aistrithe le tacaíocht ó Údarás na Gaeltachta

Next Project

Workers’ Villages

Hometown Architect
IAF Re-Imagine