Reimagine Projects Around Ireland
Reimagine Projects Around Ireland

Fieldwork

Reimagine Belmullet

Reimagine Belmullet
Community partners: Damien Langan, Chair of Erris Chamber of Commerce and Katherine Mangan, Chair of Belmullet Tidy Towns
Architect: Mark Ruddy

Belmullet’s Hometown Architect team will guide the development of a whole-community vision for the sustainable development of the town, inclusive of the community’s many needs while seeking to preserve the unique character and architectural heritage of the town.

The Belmullet project is one of five around the country selected for Reimagine Hometown Architect initiative, a programme which focuses on the revitalisation of Ireland’s towns and villages.

  The project kicked off during Cruinniú na nÓg with on-street drawing workshops led by architect Mark Ruddy, with Erris Youth Club, Belmullet National School and TY students from Our Lady’s Secondary School and St Brendan’s College using chalk to re-map the streetscapes and reimagine the uses of these public spaces.

  Belmullet2_Monika Regeciova

  During Belmullet Festival the installation “Living Room” was placed on the Carter Square. Displaying old photos, maps, sketches and thought-provoking quotes the installation invited people to stop and reflect about the use of public space in a accessible, inclusive and safe way.

  Belmullet Festival_living room exhibition (24)_15Aug23_photo by IAF.jpg

  Obair allamuigh: Béal an Mhuirthead a Athshamhlú

  COMHPHÁIRTITHE POBAIL: COMHLACHAS TRÁCHTÁLA IORRAIS AGUS COMÓRTAS NA mBAILTE SLACHTMHARA, BÉAL AN MHUIRTHEAD
  AILTIRE: MARK RUDDY

  Tabharfaidh foireann Ailtire Baile Dúchais Bhéal an Mhuirthead treoir le fís an phobail uile a chothú chun an baile mór a fhorbairt ar bhealach inbhuanaithe, dul i ngleic le dúshláin áitiúla agus, san am céanna, iarracht a dhéanamh an carachtar agus an oidhreacht ailtireachta faoi leith a bhaineann leis an mbaile mór a choinneáil.

  Tá tionscadal Bhéal an Mhuirthead ar cheann amháin de chúig thionscadal ar fud na tíre atá roghnaithe mar chuid de thionscnamh Athshamhlú Fhoras Ailtireachta na hÉireann dar teideal Ailtire Baile Dúchais, clár atá dírithe ar bhailte móra agus sráidbhailte na hÉireann a athbheochan.

  Lainseáladh an tionscadal le linn Chruinniú na nÓg nuair a reáchtáladh ceardlanna líníochta ar an tsráid, á dtreorú ag an ailtire Mark Ruddy. Bhí Club Óige Iorrais, Scoil Náisiúnta Bhéal an Mhuirthead agus daltaí idirbhliana ó Mheánscoil na Maighdine Muire agus Coláiste Bhreandáin páirteach, cailc á húsáid acu chun sráid-dreacha a ath-léarscáiliú agus úsáid na spásanna poiblí sin a athshamhlú.

  Ar lá an Aonaigh, agus Féile Bhéal an Mhuirthead ar siúl i mí Lúnasa, cuireadh an suiteán sealadach “Seomra Suí” os comhair an phobail i gCearnóg Carter. Mar chuid den suiteán bhí sean-ghrianghraif, léarscáileanna agus sleachta machnamhacha ar taispeáint, agus tugadh deis do dhaoine seal a chaitheamh le machnamh a dhéanamh ar úsáid spáis phoiblí ar bhealach a bheadh inrochtana, ionchuimsitheach agus cruthaitheach.

  Tá cuireadh á thabhairt do chónaitheoirí agus cuairteoirí mar chuid de shuirbhé poiblí ar líne aiseolas a thabhairt ar ghnéithe áirithe de spásanna poiblí an bhaile mhóir. Beidh an t-eolas sin mar bhunús faoi na chéad chéimeanna eile san fhorbairt ar na spriocanna atá ag an bpobal do Bhéal an Mhuirthead.

  Aistrithe le tacaíocht ó Údarás na Gaeltachta

  Next Project

  Reimagine Aughrim – Suppose a Stone

  Reimagine Belmullet
  IAF Re-Imagine